Rahman Suresi Türkçe Meali...

Bu bölümde Rahman Suresi mealini okuyabilir, alt kısımda diğer surelerin meallerini inceleyebilir, üst kısımdaki Kuran'da arama bölümünden istediğiniz kelime ile ilgili tüm ayetleri bulabilirsiniz. Rahman Suresi Oku, Rahman Suresi Meali...

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1. ayet: Rahman (olan Allah)

2. ayet: Kur'an'ı öğretti.

3. ayet: İnsanı yarattı.

4. ayet: Ona beyanı öğretti.

5. ayet: Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.

6. ayet: Bitki ve ağaç (O'na) secde etmektedirler.

7. ayet: Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.

8. ayet: Sakın mizanda 'haksızlık ve taşkınlık yapmayın.'

9. ayet: Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.

10. ayet: Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçalttı-koydu.

11. ayet: Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var.

12. ayet: Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.

13. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

14. ayet: İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

15. ayet: Cann'ı (cinni) da 'yalın-dumansız bir ateşten' yarattı.

16. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

17. ayet: O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

18. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

19. ayet: Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

20. ayet: İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

21. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

22. ayet: İkisinden de inci ve mercan çıkar.

23. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

24. ayet: Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O'nundur.

25. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

26. ayet: (Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur;

27. ayet: Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır.

28. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

29. ayet: Göklerde ve yerde olan ne varsa O'ndan ister. O, her gün bir iştedir.

30. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

31. ayet: Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.

32. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

33. ayet: Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak 'üstün bir güç (sultan)' olmaksızın aşamazsınız.

34. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

35. ayet: İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de 'kurtulup-başaramazsınız.'

36. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

37. ayet: Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;

38. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

39. ayet: İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

40. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

41. ayet: (Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

42. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

43. ayet: İşte bu, suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir.

44. ayet: Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar.

45. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

46. ayet: Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

47. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

48. ayet: Çeşit çeşit 'inceliklere ve güzelliklere' (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.

49. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

50. ayet: İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

51. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

52. ayet: İkisinde de her meyveden iki çift vardır.

53. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

54. ayet: Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır.

55. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

56. ayet: Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

57. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

58. ayet: Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.

59. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

60. ayet: İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?

61. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

62. ayet: Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

63. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

64. ayet: Alabildiğine yemyeşildirler.

65. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

66. ayet: İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır.

67. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

68. ayet: İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır.

69. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

70. ayet: Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.

71. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

72. ayet: Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.

73. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

74. ayet: Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

75. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

76. ayet: Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.

77. ayet: Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

78. ayet: Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne Yücedir.

 

Tüm Sureler