Leyl Suresi Türkçe Meali...

Bu bölümde Leyl Suresi mealini okuyabilir, alt kısımda diğer surelerin meallerini inceleyebilir, üst kısımdaki Kuran'da arama bölümünden istediğiniz kelime ile ilgili tüm ayetleri bulabilirsiniz. Leyl Suresi Oku, Leyl Suresi Meali...

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1. ayet: Sarıp-örttüğü zaman geceye andolsun,

2. ayet: Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze,

3. ayet: Erkeği ve dişiyi yaratana;

4. ayet: Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.

5. ayet: Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,

6. ayet: Ve en güzel olanı doğrularsa,

7. ayet: Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız.

8. ayet: Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

9. ayet: Ve en güzel olanı yalan sayarsa,

10. ayet: Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.

11. ayet: Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz.

12. ayet: Şüphesiz, Bize ait olan, yol göstermektir.

13. ayet: Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) Bizimdir.

14. ayet: Artık sizi, 'alevleri kabardıkça kabaran' bir ateşle uyardım.

15. ayet: Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz;

16. ayet: Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

17. ayet: Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.

18. ayet: Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.

19. ayet: Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.

20. ayet: Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).

21. ayet: Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.

 

Tüm Sureler