Buruc Suresi Türkçe Meali...

Bu bölümde Buruc Suresi mealini okuyabilir, alt kısımda diğer surelerin meallerini inceleyebilir, üst kısımdaki Kuran'da arama bölümünden istediğiniz kelime ile ilgili tüm ayetleri bulabilirsiniz. Buruc Suresi Oku, Buruc Suresi Meali...

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1. ayet: Burçları olan göğe andolsun,

2. ayet: O vadedilen güne,

3. ayet: Şahid olana (görene) ve şahit olunana (görülene).

4. ayet: Kahrolsun Ashab-ı Uhdud

5. ayet: 'Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,'

6. ayet: Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.

7. ayet: Ve mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8. ayet: Onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan,' öğülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.

9. ayet: Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah, herşeyin üzerinde şahid olandır.

10. ayet: Gerçek şu ki, mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için, cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır.

11. ayet: Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.

12. ayet: Doğrusu, Rabbinin 'zorlu yakalayışı' şiddetlidir.

13. ayet: Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

14. ayet: O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

15. ayet: Arşın sahibidir; Mecid (pek Yüce)dir.

16. ayet: Her dilediğini yapıp-gerçekleştirendir.

17. ayet: Orduların haberi sana geldi mi?

18. ayet: Firavun ve Semud (ordularının)?

19. ayet: Hayır; inkar edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

20. ayet: Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır.

21. ayet: Hayır; o (Kitap), 'şerefli-üstün' olan bir Kur'an'dır;

22. ayet: Levh-i Mahfuz'dadır.

 

Tüm Sureler