Müddesir Suresi Türkçe Meali...

Bu bölümde Müddesir Suresi mealini okuyabilir, alt kısımda diğer surelerin meallerini inceleyebilir, üst kısımdaki Kuran'da arama bölümünden istediğiniz kelime ile ilgili tüm ayetleri bulabilirsiniz. Müddesir Suresi Oku, Müddesir Suresi Meali...

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1. ayet: Ey bürünüp örtünen,

2. ayet: Kalk (ve) bundan böyle uyar.

3. ayet: Rabbini tekbir et (yücelt)

4. ayet: Elbiseni temizle.

5. ayet: Pislikten kaçınıp-uzaklaş.

6. ayet: Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma.

7. ayet: Rabbin için sabret.

8. ayet: Çünkü o boruya (sur'a) üfürüldüğü zaman,

9. ayet: İşte o gün, zorlu bir gündür;

10. ayet: Kafirler içinse hiç kolay değildir.

11. ayet: Kendisini tek olarak (ve yapayalnız) yarattığım (şu adam)ı Bana bırak;

12. ayet: Ki Ben ona, 'alabildiğine geniş kapsamlı bir mal' (servet) verdim.

13. ayet: Göz önünde-hazır çocuklar (verdim).

14. ayet: Ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim.

15. ayet: Sonra, daha arttırmam için tamah eder (doyumsuz istekte bulunur).

16. ayet: Hayır; çünkü o, Bizim ayetlerimize karşı 'kesin bir inatçıdır."

17. ayet: Onu alabildiğine sarp bir yokuşa süreceğim.

18. ayet: Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tespit etti.

19. ayet: Kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

20. ayet: Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

21. ayet: Sonra bir baktı.

22. ayet: Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti.

23. ayet: Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı (istikbar).

24. ayet: Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.

25. ayet: "Bu, bir beşer sözünden başkası değildir."

26. ayet: Onu Ben, cehenneme sürükleyip-atacağım.

27. ayet: Cehennem (sakar) nedir, sen bilir misin?

28. ayet: Ne alıkoyar, ne bırakır.

29. ayet: Beşere delicesine susamıştır.

30. ayet: Onun üzerinde ondokuz vardır.

31. ayet: Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasını kılmadık. Ve onların sayısını inkar edenler için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin: "Allah, bu örnekle neyi anlatmak istedi?" İşte Allah, dilediğini böyle şaşırtıp-saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını Kendisi'nden başka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beşer (insan) için yalnızca bir öğüttür.

32. ayet: Hayır; Ay'a andolsun,

33. ayet: Dönüp gittiği zaman geceye,

34. ayet: Ağardığı zaman sabaha,

35. ayet: Gerçekten o, büyük (musibet)lerden biridir.

36. ayet: Beşer (insan) için bir uyarıdır.

37. ayet: Sizlerden öne geçmek veya geride kalmak isteyenler için.

38. ayet: Her nefis, kazandıklarına karşılık bir rehinedir.

39. ayet: Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.

40. ayet: Onlar cennetlerdedirler; birbirlerine sorarlar.

41. ayet: Suçlu-günahkarları;

42. ayet: "Sizi şu cehenneme sürükleyip-iten nedir?"

43. ayet: Onlar: "Biz namaz kılanlardan değildik" dediler.

44. ayet: "Yoksula yedirmezdik."

45. ayet: "(Batıla ve tutkulara) Dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik."

46. ayet: "Din (hesap ve ceza) gününü yalan sayıyorduk."

47. ayet: "Sonunda yakîn (kesin bir gerçek olan ölüm) gelip bize çattı."

48. ayet: Artık, şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz.

49. ayet: Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?

50. ayet: Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler;

51. ayet: Arslandan korkup-kaçmışlar.

52. ayet: Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

53. ayet: Hayır; onlar şüphesiz ahiretten korkmuyorlar.

54. ayet: Gerçek (şu ki), o (Kur'an,) elbette bir öğüttür.

55. ayet: Artık kim dilerse, öğüt alıp-düşünür.

56. ayet: Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar; takvanın sahibi (onu kabul etmeye ehil olan) O'dur, mağfiretin sahibi (bağışlamaya ehil olan da) O'dur.

 

Tüm Sureler