Hakka Suresi Türkçe Meali Dinle, Oku veya İndir

Hakka Suresi mealini her ayet başındaki play tuşuna basarak dinleyebilirsiniz. Diğer surelerin meallerini de alt kısımdan bulabilirsiniz.

1 'Elbette gerçekleşecek olan' (kıyamet).
2 Nedir o 'muhakkak gerçekleşecek olan?'
3 O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir?
4 Semud ve Ad (toplumları), karia'yı yalan saydılar.
5 Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.
6 Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler.
7 (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.
8 Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun?
9 Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler.
10 Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı.
11 Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide Biz sizi taşıdık;
12 Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. 'Gerçeği belleyip kavrayabilen' kullar da onu belleyip-kavrasın.'
13 Artık sur'a tek bir üfürülüşle üfürüleceği.
14 Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman.
15 İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vukubulmuş (gerçekleşmiş)tur.
16 Gök yarılıp-çatlamıştır; artık o gün, 'sarkmış-za'fa uğramıştır.'
17 Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.
18 Siz o gün arzolunursunuz; sizden yana hiçbir gizli (şey), gizli kalmaz.
19 Artık kitabı sağ-eline verilen kişi, der ki: "Alın, kitabımı okuyun."
20 "Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım."
21 Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir.
22 Yüksek bir cennette.
23 Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün)leri pek yakındır.
24 "Geride kalan günlerde, 'peşin olarak sunduklarınıza karşılık olmak üzere,' afiyetle yiyin ve için."
25 Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: "Bana keşke kitabım verilmeseydi."
26 "Hesabımı hiç bilmeseydim."
27 "Keşke o (ölüm herşeyi) kesip bitirseydi.
28 "Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı."
29 "Güç ve kudretim yok olup gitti."
30 (Allah buyruk verir:) "Onu tutuklayın, hemen bağlayın."
31 "Sonra çılgın alevlerin içine atın."
32 "Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönderin."
33 "Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu."
34 "Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı."
35 "Bundan dolayı bugün, kendisine hiçbir sıcak dost yoktur."
36 "İrin ve kan karışımından başka bir yemek yoktur."
37 "Bunu da, hata edenlerden başkası yemez."
38 Hayır; gördüklerinize yemin ederim,
39 Görmediklerinize de.
40 Hiç şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür.
41 O, bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz?
42 Bir kahinin de sözü değildir. Ne az öğüt alıp-düşünüyorsunuz?
43 Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir.
44 Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı.
45 Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik.
46 Sonra onun can damarını elbette keserdik.
47 O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı.
48 Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.
49 Elbette Biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz.
50 Gerçekten o (Kur'an), kafirler için bir hasrettir.
51 Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku'l-yakîn).
52 Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et.

 

Türkçe Kuran Meali Dinle