Şuara Suresi Türkçe Meali Dinle, Oku veya İndir

Şuara Suresi mealini her ayet başındaki play tuşuna basarak dinleyebilirsiniz. Diğer surelerin meallerini de alt kısımdan bulabilirsiniz.

1 Ta, Sin, Mim.
2 Bunlar, apaçık olan Kitab'ın ayetleridir.
3 Onlar mü'min olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin (öyle mi?)
4 Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir.
5 Onlara Rahman (olan Allah) dan yeni bir uyarı gelmeyiversin, hiç tartışmasız ondan yüz çevirirler.
6 Gerçekten yalanladılar; fakat, alay konusu yaptıkları şeyin haberi kendilerine pek yakında gelecektir.
7 Yeryüzünde bir bakmadılar mı ki, Biz onda her güzel (kerim) çiftten nice ürünler bitirdik.
8 Şüphesiz, bunda bir ayet vardır; ancak onların çoğu mü'min değildirler.
9 Şüphesiz, senin Rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlüdür, merhamet sahibidir.
10 Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git;"
11 Firavun'un kavmine, hala sakınmıyorlar mı?"
12 Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben, onların beni yalanlamalarından korkuyorum."
13 "Göğsüm sıkışıyor, dilim dönmüyor; bundan dolayı Harun'a da (elçilik görevini bildirmesi için Cibril'i) gönder."
14 "Üstelik, onların bana karşı (davasını savunacakları bir cinayet) suçu(m) var; bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum."
15 (Allah:) "Hayır," dedi. "İkiniz de ayetlerimle gidin, şüphesiz sizinle birlikteyiz (ve) işitmekteyiz."
16 "Gecikmeksizin Firavun'a giderek deyin ki: Gerçekten biz, alemlerin Rabbinin elçisiyiz,"
17 "İsrailoğulları'nı bizimle birlikte göndermen için (sana geldik)."
18 (Gittiler ve Firavun:) Dedi ki: "Biz seni içimizde daha çocukken yetiştirip büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi?"
19 "Ve sen, yapacağın işi (cinayeti) de işledin; sen nankörlerdensin."
20 (Musa) Dedi ki: "Ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım."
21 "Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım; sonra Rabbim bana hüküm (ve hikmet) verdi ve beni gönderilen (elçilerden) kıldı."
22 "Bana karşı lütuf-dediğin nimet de, İsrailoğulları'nı köle kılmandan dolayıdır."
23 Firavun dedi ki: "Alemlerin Rabbi nedir?"
24 Dedi ki: "Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olan herşeyin Rabbidir. Eğer 'kesin bilgiyle inanıyorsanız' (böyledir)."
25 Çevresindekilere dedi ki: "İşitiyor musunuz?"
26 (Musa:) Dedi ki: "O sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir."
27 (Firavun) Dedi ki: "Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir."
28 "Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız, O, doğunun da, batının da ve bunlar arasında olan herşeyin de Rabbidir" dedi (Musa).
29 (Firavun) dedi ki: "Andolsun, benim dışımda bir ilah edinecek olursan, seni mutlaka hapse atacağım."
30 (Musa) Dedi ki: "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?"
31 (Firavun) Dedi ki: "Eğer doğru sözlü isen, onu getir."
32 Bunun üzerine asasını bırakıverdi, bir de (ne görsünler) o, açıkça bir ejderha oluverdi.
33 Elini de çekip çıkardı, bir de (ne görsün) o, bakanlar için 'parlayıp aydınlanıvermiş'.
34 (Firavun,) Çevresindeki önde gelenlere: "Bu" dedi, "Doğrusu bilgin bir büyücüdür."
35 "Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor; ne buyurursunuz?"
36 Dediler ki: "Bunu ve kardeşini oyala, şehirlere de toplayıcılar gönder,"
37 "Bütün uzman-bilgin büyücüleri sana getirsinler."
38 Böylelikle büyücüler, bilinen bir günün belli vaktinde biraraya getirildi.
39 Ve insanlara da: "Siz de toplanıyor musunuz? dendi."
40 "Umarız ki, eğer galip gelirse biz de büyücülere uyarız."
41 Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a: "Şayet biz galip gelirsek, bize bir ücret var gerçekten, değil mi?" dediler.
42 "Evet" dedi. "Üstelik şüphesiz siz en yakın(larım) kılınanlardan olacaksınız."
43 Musa onlara dedi ki: "Atacağınızı atın."
44 Onlar da, iplerini ve asalarını atıverdiler ve: "Firavun'un üstünlüğü adına, hiç tartışmasız, üstün olanlar gerçekten bizleriz" dediler.
45 Böylelikle Musa da asasını bırakıverdi, bir de (ne görsünler) o, uydurmakta olduklarını yutuveriyor.
46 Anında büyücüler secdeye kapandılar.
47 (Ve:) "Alemlerin Rabbine iman ettik" dediler.
48 "Musa'nın ve Harun'un Rabbine."
49 (Firavun) Dedi ki: "Ona, ben size izin vermeden önce mi inandınız? Şüphesiz, o, size büyüyü öğreten büyüğünüzdür; öyleyse yakında bileceksiniz. Şüphesiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizin hepinizi gerçekten asıp-sallandıracağım."
50 "Hiç zararı yok" dediler. "Çünkü biz gerçekten Rabbimiz'e dönücüleriz."
51 "Doğrusu biz, iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimiz'in bizim hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz."
52 Musa'ya: "Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz" diye vahyettik.
53 Bunun üzerine Firavun şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.
54 "Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;"
55 "Ve elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler."
56 'Biz ise uyanık bir toplumuz" (dedi).
57 Böylelikle Biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık;
58 Hazinelerden ve soylu makam(lar)dan da.
59 İşte böyle; bunlara İsrailoğulları'nı mirasçı kıldık.
60 Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.
61 İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları: "Gerçekten yakalandık" dediler.
62 (Musa:) "Hayır" dedi. "Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir."
63 Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu.
64 Ötekileri de buraya yaklaştırdık.
65 Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk.
66 Sonra ötekileri suda boğduk.
67 Şüphesiz, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
68 Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
69 Onlara İbrahim'in haberini de aktar-oku:
70 Hani, babasına ve kavmine: "Siz neye kulluk ediyorsunuz?" demişti.
71 Demişlerdi ki: "Putlara tapıyoruz, bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz."
72 Dedi ki: "Peki, dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı?"
73 "Ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu?"
74 "Hayır" dediler. "Biz atalarımızı böyle yaparlarken bulduk."
75 (İbrahim) Dedi ki: "Şimdi, neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü?"
76 "Hem siz, hem de eski atalarınız?"
77 "İşte bunlar, gerçekten benim düşmanımdır; yalnızca alemlerin Rabbi hariç"
78 "Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur;"
79 "Bana yediren ve içiren O'dur;"
80 "Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur;"
81 "Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O'dur,"
82 "Din (ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur;"
83 "Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat;"
84 "Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili (lisan-ı sıdk) ver."
85 "Beni nimetlerle-donatılmış cennetin mirasçılarından kıl,"
86 "Babamı da bağışla, çünkü o şaşırıp sapanlardandır."
87 "Ve beni (insanların) diriltilecekleri gün küçük düşürme,"
88 'Malın da, çocukların da bir yarar sağlayamadığı günde."
89 "Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler başka."
90 (O gün) Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır.
91 Cehennem de azgınlar için sergilenir.
92 Ve onlara: "Tapmakta olduklarınız nerede?" denilir;
93 "Allah'ın dışında olan (ilah)lar; size yardımları dokunuyor mu, veya kendilerine yardımları oluyor mu?
94 Artık onlar ve azgınlar onun içine dökülüverilmiştir.
95 Ve İblis'in bütün orduları da.
96 Orada birbirleriyle çekişip tartışarak derler ki:
97 "Andolsun Allah'a, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz,"
98 "Çünkü sizi (yalancı olanları) alemlerin Rabbiyle eşit tutuyorduk.
99 "Bizi suçlu-günahkarlardan başka saptıran olmadı."
100 "Artık bizim için ne bir şefaatçi var,"
101 "Ne de candan-yakın bir dost."
102 "Bizim bir kere daha (dünyaya dönüşümüz mümkün) olsaydı da iman edenlerden olabilseydik."
103 Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
104 Ve şüphesiz senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
105 Nuh kavmi de gönderilen (peygamber)leri yalanladı.
106 Hani onlara kardeşleri Nuh: "Sakınmaz mısınız?" demişti.
107 "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."
108 "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin."
109 "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir."
110 "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin.
111 Dediler ki: "Sana, sıradan aşağılık insanlar uymuşken inanır mıyız?"
112 Dedi ki: "Onların yapmakta oldukları hakkında benim bilgim yoktur."
113 "Onların hesabı yalnızca Rabbime aittir, eğer şuurundaysanız (anlarsınız.)"
114 "Ve ben mü'min olanları kovacak değilim."
115 "Ben, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım."
116 Dediler ki: "Eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten taşa tutulup kovulacaksın."
117 Dedi ki: "Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı."
118 "Bundan böyle, benimle onların arasını açık bir hükümle ayır ve beni ve benimle birlikte olan mü'minleri kurtar."
119 Bunun üzerine, onu ve onunla birlikte olanları (insan ve hayvanlarla) yüklü gemi içinde kurtardık.
120 Sonra bunun ardından geride kalanları da suda-boğduk.
121 Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
122 Ve şüphesiz senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
123 Ad (kavmi) de gönderilen (elçi)leri yalanladı.
124 Hani onlara kardeşleri Hud: "Sakınmaz mısınız?" demişti.
125 "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."
126 "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin."
127 "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir."
128 "Siz, her yüksekçe yere bir anıt inşa edip (yararsız bir şeyle) oyalanıp eğleniyor musunuz?"
129 "Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz?"
130 "Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz?"
131 "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin."
132 "Bildiğiniz şeylerle size yardım edenden korkup-sakının."
133 "Size hayvanlar, çocuklar (vererek) yardım etti."
134 "Bahçeler ve pınarlar da."
135 "Doğrusu, ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum."
136 Dediler ki: "Bizim için fark etmez; öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da."
137 "Bu, geçmiştekilerin 'geleneksel tutumundan başkası değildir."
138 "Ve biz azap görecek de değiliz."
139 Böylelikle onu yalanladılar, Biz de onları yıkıma uğrattık. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
140 Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
141 Semud (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanladı.
142 Hani onlara kardeşleri Salih: "Sakınmaz mısınız? demişti.
143 "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."
144 "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin."
145 "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum;
146 "Siz burada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız?"
147 "Bahçelerin, pınarların içinde,"
148 "Ekinler ve yumuşak tomurcuklu göz alıcı hurmalıklar arasında?"
149 "Dağlardan ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz."
150 "Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin."
151 "Ve ölçüsüzce davrananların emrine itaat etmeyin."
152 "Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik-düzenlik kurmuyorlar (ıslah etmiyorlar)."
153 Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin."
154 "Sen yalnızca bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsin; eğer doğru sözlü isen, bu durumda bir ayet (mucize) getir-görelim."
155 Dedi ki: "İşte, bu bir dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onun, belli bir günün su içme hakkı da sizindir."
156 "Ona bir kötülükle dokunmayın, sonra büyük bir günün azabı sizi yakalar.
157 "Sonunda onu (yine de) kestiler, ancak pişman oldular."
158 Böylece azap onları yakaladı. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
159 Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
160 Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanladı.
161 Hani onlara kardeşleri Lut: "Sakınmaz mısınız?" demişti.
162 "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."
163 "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin."
164 "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir."
165 "Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz?
166 "Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz."
167 Dediler ki: "Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (burdan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın."
168 Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım."
169 "Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar."
170 Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık.
171 Yalnızca geri kalanlar içinde bir kocakarı hariç.
172 Sonra geride kalanları yerle bir ettik.
173 Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp-korkutulanların yağmuru ne kötü.
174 Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
175 Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır esirgeyendir.
176 Eyke halkı da, gönderilen (peygamber)leri yalanladı.
177 Hani onlara Şuayb: "Sakınmaz mısınız?" demişti.
178 "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."
179 "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin."
180 "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir."
181 "Ölçüyü tam tutun ve eksiltenlerden olmayın."
182 "Dosdoğru olan terazi ile tartın."
183 "İnsanların eşyasını değerden düşürüp-eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."
184 "Sizi ve önceki yaratılmışları yaratandan sakının".
185 Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin".
186 "Sen, yalnızca benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsin ve biz senin gerçekte yalancılardan olduğunu sanıyoruz."
187 "Eğer doğru sözlü isen, bu durumda gökten üstümüze bir parça düşürüver."
188 Dedi ki: "Rabbim, yaptıklarınızı daha iyi bilir.
189 Sonunda onu yalanladılar, böylece onları o gölgelik-gününün azabı yakaladı. Gerçekten o, büyük bir günün azabıydı.
190 Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
191 Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
192 Gerçekten o (Kur'an), alemlerin Rabbinin (bir) indirmesidir.
193 Onu Ruhu'l-emin indirdi.
194 Uyarıcılardan olman için, senin kalbinin üzerine (indirmiştir).
195 Apaçık Arapça bir dille.
196 Ve hiç şüphesiz, o (Kur'an), geçmişlerin kitaplarında da vardır.
197 İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil (ayet) değil mi?
198 Onu Arapça bilmeyen birine indirmiş olsaydık.
199 Böylece onlara okusaydı, yine ona iman edecek değillerdi.
200 Biz onu, suçlu-günahkarların kalbine işte böyle işlettik.
201 Onlar, o pek acı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.
202 Artık o (azap), kendileri şuurunda olmadan onlara apansız gelecektir.
203 Derler ki: "Bize bir süre tanınır mı?"
204 Onlar yine de azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar?
205 Gördün mü; Biz onları yıllarca yararlandırsak,
206 Sonra kendilerine va'dolunan (azap günü) geliverse,
207 Onların 'meta ile yararlandıkları' şey, kendilerini (görecekleri azaptan) bağımsız kılamaz.
208 Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın, Biz hiçbir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.
209 (Onlara) Hatırlatma (yapılmıştır); Biz zulmedici değiliz.
210 Onu (Kur'an'ı) şeytanlar indirmemiştir.
211 Bu, onlara yaraşmaz ve güç de yetiremezler.
212 Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.
213 Allah ile beraber başka bir İlah'a yalvarıp-yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.
214 (Öncelikle) En yakın hısımlarını (aşiretini) uyar.
215 Ve mü'minlerden, sana tabi olanlara (koruyucu) kanatlarını ger.
216 Eğer sana isyan edecek olurlarsa, artık de ki: "Gerçekten ben, sizin yaptıklarınızdan uzağım."
217 Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah')a tevekkül et.
218 O, kıyam ettiğin zaman seni görüyor.
219 Secde edenler arasında dönüp dolaşmanı da.
220 Hiç şüphesiz, O, işitendir, bilendir.
221 Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size haber vereyim mi?
222 Onlar, 'gerçeği ters yüz eden,' günaha düşkün olan her yalancıya inerler.
223 Bunlar (şeytanlara) kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedirler.
224 Şairler ise; gerçekten onlara azgın-sapıklar uyar.
225 Görmedin mi; onlar, her bir vadide vehmedip duruyorlar,
226 Ve gerçekten onlar, yapmayacakları şeyleri söylüyorlar.
227 Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah'ı çokça zikredenler ile zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar (veya öclerini alanlar) başka. Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.

 

Türkçe Kuran Meali Dinle